Vil du abonnere på bladet?

Abonnementet kostar kr 200,- pr år, og giro blir normalt sendt ut i juni.
Då er det òg mogleg å gje ei gåve i tillegg.

Skriv inn namn, epost-adresse, postadresse, telefonnr/mobilnr i meldingsfelta under - så vil me senda deg bladet.

Har du spørsmål eller andre meldingar, kan du òg skrive her og sende.

🙂