Bokmeldinga til redaktør Ivar Molde kan du lesa i bladet på side 3.

Litt av artikkelen om Egil A. Wyller - ein kristen platonikar i møte med kappadokiske fedrar - av Hermund Slaattelid

Litt av artikkelen "Draumkvædet - eit juleevangelium for trettandedagen" - av Oddbjørn Heinum